Nostetaanpa näin uuden vuoden alussa päiväkodin johtajien merkitys esille. Hallitusohjelmassa halutaan muuttaa päiväkodin johtajan kelpoisuutta jo ennen kuin edes uusi laki päiväkodin johtajan varhaiskasvatuksen maisterin kelpoisuudesta vuodesta 2030 alkaen on astunut voimaan. Tämä on huolestuttava suunta varsinkin, kun varhaiskasvatuksen merkitystä osana opinpolkua on tutkittu paljon ja sen merkitys on laajasti tiedostettu. Päiväkodin johtajan yksi merkittävimmistä tehtävistä on toimia yksikkönsä/yksiköidensä pedagogisena johtajana. Jotta varhaiskasvatusta voi toteuttaa laadukkaasti ja parhaalla mahdollisella tavalla se vaatii työyhteisön ymmärrystä varhaiskasvatuksen tavoitteista, sisällöistä ja toimintatavoista. Nämä puolestaan vaativat pedagogisesti pätevän johtajan. Miten henkilö, jolla ei ole pedagogista koulutusta voi toimia tässä tehtävässä? OAJ:n kanta on, että kelpoisuusehtoja ei saa muuttaa varsinkaan, kun laki kelpoisuusehdoista ei ole edes vielä astunut voimaan.

Myös huoli päiväkodin johtajien jaksamisesta on suuri. Päiväkodin johtajan työ on jatkuvassa muutoksessa ja työtehtävät ovat moninaiset. Lisääntyneet työtehtävät ja isot johtamiskokonaisuudet lisäävät merkittävästi työn kuormittavuutta. KARVIN julkaisut 29:2023, PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖ: Johtamiskokonaisuudet, varajohtamisen rakenteet ja johtajan työhön kohdistuvat odotukset -julkaisussa nostetaan esille merkittävimpiä päiväkodin johtajan työtehtäviä. Päiväkodin johtajilla on usein yhden johdettavan yksikön sijasta johdettavanaan useita eri yksiköitä ja mahdollisesti vielä tämän lisäksi muita varhaiskasvatuksen muotoja (kerhotoiminta, perhepäivähoitajat, esiopetus). Myös henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu nykyisessä tilanteessa, jossa alalla työskentelee paljon kouluttamatonta henkilökuntaa ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta. Päiväkodin johtajan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksen tavoitteet toteutuvat myös hyvin vaihtuvissa olosuhteissa. Päiväkodin johtajan on pystyttävä hallitsemaan useita erilaisia digitaalisia järjestelmiä joilla esimerkiksi seurataan lasten läsnäoloja tai laaditaan ja tarkastetaan toteutuneita työvuoroja. Johtajan työssä vaaditaan aina myös sosiaalisia taitoja: ihmisiin liittyvä johtajuus rakentuu vuorovaikutuksessa esihenkilön ja alaisten välillä. Tällä on merkittävä vaikutus myös työyhteisön ilmapiiriin ja toimintakulttuuriin. Merkityksellinen osa päiväkodin johtajan työtä on toimia pedagogisena johtajana: hän luo henkilöstön toimintaan tavoitteelliset puitteet siten, että jokaisen lapsen oppimisen edellytykset ja hyvinvointi turvataan.

Suurella osalla päiväkodin johtajista on aivan liian isot johtamiskokonaisuudet. OAJ:n kanta on, että yhdellä päiväkodin johtajalla voisi olla enintään 20 johdettavaa. Tämä mahdollistaisi sen, että päiväkodin johtajalla on riittävästi aikaa tukea työntekijöitään ja kehittää päiväkodin arkea enemmän lapsen kasvua ja oppimista tukevaksi. Myös apulaisjohtajia tarvitaan ja heille on annettava riittävästi aikaa johtamiseen. OAJ Pirkanmaan VOL-jaos järjesti marraskuussa koulutuksen, jossa OAJ:n työmarkkinoiden erityisasiantuntija Kirsi Sutton oli kouluttamassa varhaiskasvatuksen esihenkilöitä. Tilaisuudessa nousi esille, että meillä Pirkanmaallakin on päiväkodin johtajia, joilla on lähes 80 johdettavaa. Johtajat myös kertoivat, että heidän kokemuksensa mukaan liian isot johtamiskokonaisuudet heikentävät pedagogista johtajuutta.  OAJ:n tavoite pienemmistä johtamiskokonaisuuksista sai positiivisen vastaanoton, mutta sen toteutuminen tuntuu vielä kaukaiselta. Päiväkodin johtajat kertoivat, että työssä selviämistä tukee oman työn priorisointi, toki välillä töitä vain on todella aivan liikaa. He myös kertoivat, että jos ylhäältä päin tehtäisiin työtehtävien rajaamista se mahdollistaisi paremmin myös ajan pedagogiselle johtamiselle.

Positiiivista kuitenkin on, että meillä Pirkanmaalla meillä on päteviä päiväkodin johtajia ja päiväkodeilla on apulaisjohtajajärjestelmä. Jotta päiväkodinjohtajan ja apulaisjohtajan työ olisi jatkossakin houkutteleva on tehtävänkuvien oltava ajan tasalla ja heille on mahdollistettava riittävä aika työn hoitamiseen. Toivottavasti myös OAJ:n tavoite pienemmistä johtamiskokonaisuuksista todella toteutuu ja päiväkodin johtajan kelpoisuusehtoihin ei tule muutoksia.

Mukavaa alkanutta vuotta 2024!

Heini Pihko

VOL-jaoksen puheenjohtaja, OAJ Pirkanmaa