Hektinen kapulan vaihto

Perjantai 24.9.2021 - Johanna Toivanen, OAJ Pirkanmaa pj.

OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimon jättäessä puheenjohtajuuden suht nopealla tahdilla astuin puheenjohtajaksi vuosikokoukseen saakka. Olen Johanna Toivanen, 47 v tamperelainen ammatillinen opettaja ja järjestöaktiivi. Työskentelen Tampereen seudun ammattiopisto Tredussa ravintola- ja catering-alan lehtorina ja luottamusmiehenä. Lisäksi työnkuvaani on liki koko opettajaurani kuulunut vahvasti myös kaikenlainen kehittämistyö. OAJ Pirkanmaalla olen jo useamman vuoden vetänyt OAO-YLL jaosta ja toiminut hallituksessa sekä 1. varapuheenjohtajana. Olen ensimmäisen kauden OAJ -valtuutettu ja OAJ:n toimikunnista toimin Järjestö- ja Viestintätoimikunnassa. Ammatilliset opettajat AO ry:n varapuheenjohtajana seuraan aktiivisesti koko OAJ -kentän toimintaa. Niin työssäni kuin järjestötyössäkin uskon vahvasti yhteistyöhön ja toimin sen mukaisesti. OAJ Pirkanmaalla kaikki opettajaryhmät ovat vahvasti edustettuina koko alueyhdistyksen toiminnassa. Otin tämän pestin vastaan luottavaisena, hyvillä mielin; syksyn toiminnan suunnittelu ja toteutus on hoidettu hyvin yhteistyössä toimivassa työvaliokunnassamme ja on toteutusta vaille. Syksyn koronatilanne ja rajoitukset haastavat meitä yhdistyskentälläkin, mutta samalla olemme jo tottuneita verkkoalustojen käyttäjiä, toki livetapaamisia ja tilaisuuksia varmaan jokainen meistä kaipaa. Syksyn tapahtumista hallitus päätyi siirtämään MOP -päivän juhlat ja yhdistyksen 10+ vuosijuhlat tulevaisuuden koronaturvalliseen aikaan. Vuosikokouksen suhteen olemme toiveikkaita ja tähtäämme normaaliin läsnäolokokoukseen lokakuun lopulla. Syksyn ajan jaokset kokoontuvat pääsääntöisesti etänä/hybridinä ja useat tilaisuudet toteutuvat webinaareina. Koulutuskalenterissamme on nyt myös useita alueyhdistysten yhteisiä koulutustilaisuuksia, verkossa, ja niissäkin yhteistyö on voimaa. Toivokaamme mahdollisimman pikaista ja joustavaa siirtymää myös yhdistyskentällä uuteen normaaliin. Tavataan linjoilla ja pian livenäkin!
 

  

Avainsanat: Puheenjohtaja, oajpirkanmaa

Opettajamitoitus takaisi tasa-arvon

Tiistai 13.8.2019 - OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimo

Syyslukukauden työ on käynnistynyt näinä päivinä yli puolella miljoonalla peruskoululaisella. Ekaluokan aloittaa jälleen yli 61 000 oppilasta. Huomionarvoista on, että viime vuonna Suomessa syntyi enää vain reilut 47 577 lasta. Ei voi sivuuttaa sitä tosiseikkaa, että tällä tulee olemaan merkittävä vaikutus niin koulutuspolitiikkaan, kuin Suomen tulevaisuuteen laajemminkin.

Uudessa hallitusohjelmassa tartutaan koulutuspolitiikan virheratkaisuihin. Peruskoulun laadun ja tasa-arvon kehittämishankkeeseen on varattu 190 miljoonaa euroa. Opetusministerin mukaan rahaa on tarkoitus ohjata ainakin ryhmäkokojen pienentämiseen. Tämä on todella tärkeää, sillä sopivan kokoiset opetusryhmät ovat keskeisin vaikuttava tekijä oppimisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Samassa yhteydessä olisi järkevää ottaa käyttöön opettajamitoitus. Se takaisi kaikille lapsille yhtälaisen oikeuden opettajaan ja erityisopettajaan riippumatta siitä, missä kunnassa asuu. OAJ:n esityksessä opettaja-oppilas –suhdeluku olisi alkuopetuksessa 1:18 ja kolmannelta luokalta eteenpäin 1:20. Edullisimmillaan tämä koulutuksellisen tasa-arvon kannalta tärkeä uudistus voitaisiin toteuttaa 13 miljoonalla eurolla.

Perusopetuksen opettajista ja rehtoreista 3% pitää oppilaiden tuen resursseja riittävinä. Erityisopetusta on lisättävä varhaiskasvatuksesta alkaen läpi opinpolun. Tällä ennaltaehkäistään myöhempiä kalliita korjaavia toimia sekä pidetään kaikki mukana. Opettajamitoitus on saatava myös erityisopetukseen, jotta tasa-arvo oppilaiden välillä toteutuu.

Asioita voi aina tehdä paremmin myös ilman kustannuksia. Uusi syyslukukausi on mitä parhain mahdollisuus luoda toimiva yhteistyösuhde kodin ja koulun välille. Yhteistyöllä luodaan molemminpuolista arvostusta oppilaan parhaaksi. Osoittamalla kiinnostusta koulunkäyntiin, osallistumalla vanhempainiltoihin ja arviointikeskusteluihin tulee samalla merkittävästi auttaneeksi molemminpuolisen ymmärryksen vahvistamisessa. Ongelmat pyrittävä ratkaisemaan asianosaisten kesken rakentavasti ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilaan oman vastuun ottamista tulee läpi koulutuspolun vahvistaa. Vaatimustason on oltava sopivan tiukka niin koulussa kuin kotona. Edellyttämällä lapselta ja nuorelta ahkeraa työntekoa sekä sinnikkyyttä, on jokaisella on mahdollisuus saavuttaa oma potentiaalinsa.

Panostamme perusopetukseen rahallisesti pohjoismaista vähiten. Silti oppimistuloksemme ovat olleet maailman huippua, mistä suurin kiitos kuuluu opettajillemme. Onkin huolestuttavaa, että opettajankoulutuksen hakijamäärät ovat laskussa. Paremmat työolot ja resurssit antaisivat opettajalle aidon mahdollisuuden tehdä parhaansa. Samalla on kiinnitettävä huomiota riittävään palkkatasoon, jotta parhaat hakevat jatkossakin kasvattamaan ja opettamaan tulevia sukupolvia. Tällä hetkellä ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneen, työuransa aloittavan opettajan palkkataso jää alle 3 000 euron. Kasvatus- ja opetusalan palkkauksessa pitää ottaa paremmin huomioon lisääntynyt työmäärä ja vastuu, eikä vähiten esimiesten osalta.

 Toivon työrauhaa, keskinäistä arvostusta ja kaikilla olevan tulevana lukuvuonna mukava sekä turvallista käydä koulussa

 

Matti Helimo

OAJ Pirkanmaa, puheenjohtaja

Avainsanat: oaj, neuvottelukierros, palkkaus, oaj pirkanmaa, puheenjohtaja