OAJ valtuutetut YSI

RIINA HILO

Ammatti/oppiarvo: Biologian ja maantiedon opettaja, luottamusmies

Kotipaikkakunta: Kangasala

Yhdistys: Tampereen py, TOAY

Valtuutetun esittely: Olen työskennellyt Tampereella Hatanpään koulussa biologian ja maantiedon opettajana syksystä 2004. Kokoaikaisesti luottamusmiehenä ja varapääluottamusmiehenä toimin Tampereella nyt neljättä vuotta. Olen ensimmäistä kautta OAJ:n valtuustossa sekä tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa. Lisäksi toimin aktiivisesti sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Olen mm. toista vuotta TOAY:n puheenjohtajana. Lisää minusta löytyy Facebookista https://www.facebook.com/riinahilotoay/.

RISTO HÄRKÖNEN

Ammatti/oppiarvo: KM erityisluokanopettaja/erityisopettaja


Kotipaikkakunta: Lempäälä

Yhdistys: OAY Lempäälän paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Tausta: 43-vuotias naimisissa oleva 2 lapsen isä. Opetustausta: erityisopetus vuodesta 2005. Luottamustoimet: Lempäälän OAY:n hallituksen jäsen/varapuheenjohtaja. Opetusalan työniloa ja työkykyä on kehitettävä: Ryhmäkoko max. 20 oppilasta. Erityisopettajia lisää esikoulu - lukio/ammattikouluun. Luokan- ja aineenopettajille erityisopettajan tuki opetustyöhön. Esiopettajille kohdennettu palkkaohjelma. Riittävä määrä esihenkilöitä ja työmäärän kohtuullistaminen.

KAI JÄRVINEN

Ammatti/oppiarvo: Lehtori, TM

Kotipaikkakunta: Nokia

Yhdistys: OAJ:n Nokian paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Olen toiminut yläkoulun aineenopettajana 25 vuotta. Työurani aikana olen opettanut noin 4000 nuorta! Nuoren yksi voimavara on hyvin jaksava opettaja. Hyvät työolot ja riittävän pienet opetusryhmät lisäävät hyvinvointia. Olen nyt toista vuotta suuren paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Kuunnellen, neuvotellen ja päättäen kuvaavat sanoina vuottani. Olen valmistunut juuri laajan järjestötietouden antaneesta OAJ:n järjestöakatemiasta. Valtuutettuna saisin tiedot vielä tehokkaampaan käyttöön!

JOUNI KAIPAINEN

Ammatti/oppiarvo: Opettaja, KM


Kotipaikkakunta: Tampere

Yhdistys: Tampereen paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Luokkatilat ergonomisiksi ja raikkaiksi. Opettajan ja rehtorin työtehtäviä vähennettävä. Ryhmät pienemmiksi. Työnohjaukseen ja mentorointiin resursseja. Olen opettaja, työnohjaaja, työyhteisösovittelija ja Tampereen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu. Perehtynyt opettajien työturvallisuuteen, työsuojeluun ja työhyvinvointiin. OAJn valtuutettu, OAJn työhyvinvointityöryhmän jäsen. Tavoitteeni on tukea opettajakollegojen työhyvinvointia. Valtuustotyö ja paikallistyö Pirkanmaalla tukevat toisiaan.

ARTO KAUPPINEN

Ammatti/oppiarvo: Lukion opettaja, Filosofian maisteri

Kotipaikkakunta: Tampere

Yhdistys: OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Opetan Hatanpään lukiossa historiaa ja yhteiskuntaoppia (v.1996-). Myös yläasteen opettajuutta 5 vuotta. Apulaisrehtorina oto 10 vuotta. Kaupungin lukioiden osa-aikainen työsuojeluvaltuutettu (2022-2025). OAJ Pirkanmaan alueasiamiehenä toimin v.2015-2019. OAJ:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja TOAY:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen. Tunnistan sekä lukion että peruskoulun sopimusten muutostarpeet ja ajan niitä ponnekkaasti. Erityishuomiota työssäjaksamista parantaviin muutoksiin.

MINNA LAITILA

Ammatti/oppiarvo: Erityisopettaja

Kotipaikkakunta: Valkeakoski

Yhdistys: OAJ:n Valkeakosken paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Olen lukion/perusopetuksen erityisopettaja ja varapääluottamusmies Valkeakoskelta. Työkokemusta minulla on myös varhaiskasvatuksesta. Olen OAJ Pirkanmaan hallituksessa toista kautta ja osallistun paikallisyhdistyksen hallituksen toimintaan. Vahvuuksiani ovat laaja kentän tuntemus, kyky tiimityöskentelyyn ja sisäilma-asiat. Lisäksi koen tärkeäksi työssäjaksamisen ja työajan riittävän resurssoinnin. Vapaa-ajalla liikun ja neulon. Pelastakaa perheeni villapaidoilta ja äänestäkää minut valtuustoon!

MARJAANA MYÖTYRI

Ammatti/oppiarvo: KM, luokanopettaja

Kotipaikkakunta: Pälkäne

Yhdistys: OAJ Kangasalan paikallisyhdistys

Valtuutetun esittely: Olen toiminut ammattiyhdistystoiminnassa yli 20 vuotta eri rooleissa mm. sihteerinä, puheenjohtajana, taloudenhoitajana ja pääluottamusmiehenä. Pirkanmaan alueyhdistyksen YSI-jaoksessa olen mukana. Olen luokanopettaja, joka on toiminut suurimman osan urallaan pienten koulujen rehtorina. Mielestäni kaikesta tehdystä työstä kuuluu saada työtä vastaava korvaus. Työn teon edellytykset on myös saatava kuntoon!

ANNA RENFORS

Ammatti/oppiarvo: Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

Kotipaikkakunta: Tampere

Yhdistys: OAJ:n Lempäälän paikallisyhdistys


Valtuutetun esittely: Olen 42-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori ja OAJ:n valtuuston puheenjohtaja. Asun Tampereella ja työskentelen Lempäälässä. Opettajien työmäärää tulee rajata sopimuksin. Palkkaus tulee saada ajan tasalle palkkaohjelman avulla. Opettajan työ on opettaa.

https://annarenfors.wordpress.com/

IINA SALMINEN

Ammatti/oppiarvo: aineenopettaja, FM

Kotipaikkakunta: Tampere

Yhdistys: OAJ:n Hämeenkyrön paikallisyhdistys ry

Valtuutetun esittely: Opetan Hämeenkyrön yhteiskoulussa ja F. E. Sillanpään lukiossa. Haluan aidosti opettajan puolta pitävää edunvalvontaa ja riviopettajien äänen kuuluviin. Työmäärä ei voi enää paisua, ja nykyisestä kuormituksesta tulee saada sitä vastaava korvaus. Lisäksi OAJ tarvitsee uudistumista: järjestörakennetta on kevennettävä ja paikallistason työtä tuettava. Myös avoimuutta päätösten valmistelussa ja teossa tulee lisätä. En kannata vuosityöajan laajentamista. Olen Ope ry:n jäsen ja kannatan sen teesejä.