Otsikko

YSI-jaoksen maaliskuun kokouksessa käsiteltyjä asioita:


▪️Vaalia valmistelevan toimikunnan jäsen Juha Myntti esitteli OAJ:n hallituksen vaalimenettelyä.

▪️Valittiin Pirkanmaan ysiläisten ehdokkaat OAJ:n hallitukseen ja toimikuntiin.

▪️Kuntakuulumisissa esille tuli mm. kuntien säästösuunnitelmat, tulevien lisätuntien sijoittaminen.

▪️Kerättiin palautetta menneistä koulutuksista.

YSI- jaoksen kokouksessa 21.2.2024 käsiteltyjä asioita:


▪️Käytiin läpi kuntakuulumisia

▪️YSI- jaoksen blogi ilmestyy maaliskuussa

▪️Käytiin keskustelua siitä, kuinka paljon YSI-opettajilla on harjoittelijoita

▪️Keskusteltiin alkuvuonna järjestetyistä tapahtumista ja niistä saaduista palautteista

▪️Suunniteltiin tulevia tapahtumia

▪️OAJ valtuutettu Anna Renfors kertoi palkkaohjelman neuvottelutuloksesta
Klikkaa ratasta kirjoittaaksesi tekstiä
VOL-jaoksen 26.3.2024 kokouksessa käsiteltiin muun muassa seuraavia asioita:

▪️Käytiin läpi Varhaiskasvatusseminaarin 15.-16.3.2024 keskeisimmät nostot. Erityisesti norminpurkutalkoot ja sen vaikutukset varhaiskasvatukseen puhututtivat.

▪️Käytiin läpi VOL-jaoksen järjestämistä tapahtumista tulleet palautteet.

▪️Keskusteltiin opetusharjoittelun ohjauksen korvauksista.

▪️Kuultiin kuntakuulumiset.

▪️Varhaiskasvatus 2030-luvulla -visio julkaistaan tämän vuoden aikana. Tämä tulee olemaan väline paikalliseen vaikuttamiseen ja tulee näkymään myös meidän tilaisuuksissa.

VOL-jaoksen kokouksessa 21.2.2024 käsiteltyjä asioita:


▪️Valtakunnalliset varhaiskasvatuksen opettajapäivät Jyväskylässä 21.-22.9.2024. VOL-jaos järjestää sinne jäsenilleen maksuttoman bussikuljetuksen.

▪️Valmistauduttiin 14.3 varhaiskasvatuspäivään. Varhaiskasvatuspäivästä sometettaessa käytetään #volry #varhaiskasvatuspäivä #oajpirkanmaa

▪️Keskusteltiin varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoille tarvittavasta työelämätietouden lisäämisestä

▪️Käytiin keskustelua ja pohdittiin, miten vaikuttaa vakaopelle tulevien ylimääräisten, opettajille kuulumattomiin tehtäviin puuttumisesta

▪️Tutustuttiin vuoden 2024 palkankorotuksiin

▪️Kuultiin varhaiskasvatuksen kuulumiset eri kunnista

▪️Valmisteltiin tulevia jäsentilaisuuksia