EEVA USKALI

VOL -vaalipiiri

Varhaiskasvatuksen opettaja
Nokialta.

VOL-valtuutettu

OAJ-valtuutettu

Pirkanmaan VOL jaoksen jäsen


Tällä hetkellä opintovapaalla suorittamassa erityispedagogiikan opintoja Turun yliopistossa.

"Pienten lasten opettajuus on minulle kunnia-asia!"

MINTTU MALI

VOL -vaalipiiri

OAJ valtuutettu, OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen, VOL valtuuston varajäsen, VOL:n koulutuspoliittisen työryhmän jäsen, OAJ Kangasalan

paikallisyhdistyksen varapuheenjohtaja

Opettajuus on vastuuta, vaikuttamista ja arjessa kohtaamista.

INKA KOSONEN


Vaalipiiri: VOL
Ammattinimike: Varhaiskasvatusyksikön apulaisjohtaja
Luottamustehtävät: OAJ-valtuutettu, VOL-valtuutettu, OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen, OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen VOL-jaoksen sihteeri, OAJ Pirkkalan paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen.

”Opettaja vaikuttaa työllään ja omalla esimerkillään paljon siihen, millaisessa tulevaisuudessa elämme.”

NIINA KANGASPUNTA

VOL -vaalipiiri

Varhaiskasvatuksen apulaisesihenkilö ja varhaiskasvatuksen opettaja Tampereelta


OAJ valtuutettu, VOL valtuutettu, VOL viestintätyöryhmän
jäsen, Tampereen Varhaiskasvatuksen Opettajat ry hallituksen jäsen ja
tiedottaja, OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen tiedottaja.

Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamisessa me
opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen osaajat olemme avainasemassa. Kohtaamisten ja luottamuksen avulla voimme kasvattaa tuleville sukupolville vahvat juuret, jotka kannattelevat jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

EIJA KAMPPURI

VOL -vaalipiiri

Pääluottamusmies, OAJ valtuutettu, OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen, VOL:n hallituksen jäsen, VOL:n työmarkkinapoliittisen työryhmän jäsen, OAJ Pirkanmaan varapuheenjohtaja, VOL-jaoksen puheenjohtaja.

”Teemme tulevaisuutta. Kaikella tekemisellä tai tekemättömyydellä on vaikutusta.”

KAI JÄRVINEN

YSI- Pirkanmaa vaalipiiri

OAJ:n Nokian paikallisyhdistyksen pj, OAJ valtuutettu, järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen.

Uskonnon aineenopettaja Emäkosken koulussa.

Ison oppilasmäärän edessä koen jatkuvaa huolta nuorten pärjäämisestä sekä jaksamisesta. Opettajalla tulisi olla riittävästi aikaa sekä voimavaroja jokaisen nuoren kohtaamiseen. Hyvät työolot ja riittävän pienet opetusryhmät takaavat sen parhaiten ja lisäävät kaikkien työhyvinvointia.
RIINA HILO

YSI-VAALIPIIRI

Biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja, varapääluottamusmies, Tampere
Luottamusmies, JUKO/OAJ TOAY ry:n puheenjohtaja,
Tampereen py:n hallituksen jäsen, OAJ Pirkanmaan YSI-jaoksen jäsen, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen.

Opettajuuteen liittyvä ydinajatukseni näin edunvalvojana on se, että opettajille olisi annettava mahdollisuus hoitaa työnsä hyvin. Sen mahdollistaisi työnantajan tarjoamat riittävät resurssit, kuten esimerkiksi terveelliset ja toimivat työtilat, rajattu työmäärä ja priorisoidut työtehtävät, riittävä rahoitus, hyvinvointia edistävä toiminta sekä mahdollisuus kouluttautua työajalla.
RISTO HÄRKÖNEN

YSI-VAALIPIIRI

Ammatti/oppiarvo: erityisluokanopettaja/erityisopettaja, luottamusmies(1.8.2022-)

Kotipaikkakunta: Lempäälä
Yhdistys: Lempäälän paikallisyhdistys, varapuheenjohtaja, viestintävastaava

Valtuutetun esittely: Olen 44-vuotias naimisissa oleva kahden lapsen isä. Erityisopettajana vuodesta 2005 alkaen, Lempäälän kunnalla vuodesta 2011.

Opettajuuden ydin on mielestäni 1. opettamisessa2. ohjaamisessa3. kasvattamisessa. Opettajan työolojen tulee olla työniloa ja työkykyä tukevat. Opetusryhmän koko on oltava opetuksen mahdollistava. Tuen antamisen mahdollisuus on oltava luokissa. Erityisopettajien määrää/tukea on kasvatettava suhteessa tuen tarvitsijoiden määrän kasvaessa.

JOUNI KAIPAINEN

YSI-VAALIPIIRI

Luokanopettaja ja teknisen työn aineenopettaja

Tampereen perusopetuksen päätoiminen työsuojeluvaltuutettu

Työnohjaaja, työyhteisösovittelija

Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen työhyvinvointitoimikunnan puheenjohtaja

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulautakunnan jäsen

Teknisten aineiden opettajat TAO r.y. puheenjohtaja

Ydinajatus: Koulut turvallisiksi ja terveellisiksi.

ANNA RENFORS

YSI VAALIPIIRI

Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori

OAJ:n hallituksen jäsen, valtuutettu

Opettajan työ on opettaa. Korvaamattomasta työstä tulee saada kunnon korvaus.

MARJAANA MYÖTYRI

YSI-VAALIPIIRI

Luokanopettaja

Kangasala

OAJ Kangasalan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja
OAJ Pirkanmaan YSI-jaoksen jäsen
Yhteysopettaja
Hallituksen varajäsen

Asuinkunta: Pälkäne

Opettajuus on toisten ihmisten kohtaamista, millä on suuri vaikutus ihmisen kasvuun, tunteisiin, oppimiseen, kiinnostuksen herättämiseen ja jopa maailmankuvan ja oman suunnan muokkaamiseen alati muuttuvassa maailmassa.

PETRI KAROSKOSKI

Olen OAO-valtuutettu ja sote-alan ammatillinen aikuisopettaja Tampereelta.

Työpaikkani on vuoden 2022 oppilaitokseksi valittu TAKK. OAJ:n toiminnoissa olen mukana paikallisella ja alueellisella tasolla sekä valtakunnallisessa AKOL ry:ssä.

Olen myös Tampereen aikuisopettajat ry:n puheenjohtaja. Opettaminen on minulle ihmisten kohtaamista ja heidän ammatillisten suunnitelmiensa mahdollistamista.

Valtuutettuna haluan pitää esillä aikuiskoulutuksen asemaa ja merkitystä sekä laajasti kaikkien opettajien työhyvinvointia.

Entistä paremmin voisimme puhaltaa yhteen hiileen!

ARTO ANETJÄRVI

Ammatti/oppiarvo: Puuseppämestari, lehtori/PLM, muotoilija, MBA

Oppilaitos: SASKY koulutuskuntayhtymä, IKATA

Yhdistys: Pirkanmaan SKO ry/OAJ Sasky paikallisyhdistys

Työpaikkani on SASKYn koulutuskuntayhtymässä IKATAN toimipisteessä Ikaalisissa, josta käsin toimin myös SASKY:n pääluottamusmiehenä.

Olen toiminut SKO ry:n varapuheenjohtajana ja palvelussuhdeneuvojana vuodesta 2009 lähtien. Tätä ennen olin SKOn hallituksen ja valtuuskunnan jäsen ja KTO ry:n puheenjohtaja. OAJ:n valtuustossa olen valtuutettuna ajanut OAO:n etuja 24 vuoden ajan. Olen jäsenenä myös OAO:n hallituksessa ja OPH:n toimikunnissa.

Pidetään huoli siitä, että ammatillisesta opetuksesta vastaavat jatkossakin pätevät OPETTAJAT.
Se, mitä tehdään, tehdään kunnolla!

JYRKI RANTALA

Ammattinimike: Lehtori, toisen kauden Tredun Tampereen seudun ammattiopiston pääluottamusmies


Luottamustehtävät:
Tampereen kaupunki elinvoima-ja kilpailukyvyn palvelualueen johtoryhmä
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallitukseen kutsuttuna


OAJ Pirkanmaan OAO-YLL jaoksen varajäsen

TSAO ry:n hallituksessa kutsuttuna
TREDU:n JUKO:n pääluottamusmies
JUKO ry Tampereen yhteistyöryhmä
TSAO:n hallituksen varajäsen

”Opettajuuden arvostus muutenkin kuin vain korulauseina näkyviin.”

”Perusopettajuus ja opettaminen keskiöön.”