OAJ Pirkanmaan alueyhdistykselle valitaan puheenjohtaja kaksivuotiskaudelle 2023-2024. Valinta tapahtuu alueyhdistyksen vuosikokouksessa 28.11.2022. Ehdolle puheenjohtajaksi on asettunut kaksi ehdokasta, Arto Kauppinen ja Johanna Toivanen. Molempien esittelyt löydät tältä sivulta.

Tervehdys!

Olen päättänyt asettua ehdolle OAJ Pirkanmaan puheenjohtajan vaativaan tehtävään kaksivuotiskaudeksi 2023-2024.

Puheenjohtajan
tärkein tehtävä on tuoda Pirkanmaalla näkyvästi ja monipuolisesti esille koulutuksen näkökulmaa OAJ:n linjausten mukaisesti. Siinä pitää ottaa huomioon maakunnan eri osien ja kaikkien koulutusasteiden tärkeimmät kysymykset. Eduskuntavaalien lähestyessä on tärkeää, että koulutuksen kysymykset nousevat vaalikamppailussa Pirkanmaallakin keskustelun keskiöön – puheenjohtajan rooli korostuu. Tärkeimpiä sidosryhmiä puheenjohtajalle ovatkin poliittiset päättäjät sekä valtakunnan tasolla että paikallistasoilla. Tehtävässä onnistuminen vaatii puheenjohtajalta myös tiivistä yhteistyötä niin paikallisyhdistysten kuin OAJ:n
keskustason suuntaan.

Näiden tehtävien hoitamiseen sain hyvät lähtökohdat, kun toimin OAJ Pirkanmaan alueasiamiehenä v.2015-2019. Sen jälkeen olen vaikuttanut paikallistasolla OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja TOAY:n hallituksen jäsenenä v.2021 alkaen. Viime keväänä olin myös ensi kerran ehdolla OAJ:n valtuustoon, jonne tulin valituksi toimikaudeksi 2022-2025. Ainutkertainen ja kasvattava kokemus oli myös viime kevään kaksiosainen lakko Tampereella, jonka aikana toimin OAJ:n paikallisena järjestövalmiuspäällikkönä.

Opettajantyöni kautta on tuntuma arkiseen opetustyöhön säilynyt kiinteänä. Sitä on takana nyt 30 vuotta, josta suurin osa lukiossa mutta myös peruskoulussa. Hoidin myös koulussani lukion apulaisrehtorin tehtäviä 10 vuoden ajan. Tuo kausi auttoi ymmärtämään opetustyön haasteita myös esihenkilön näkökulmasta. Tämän vuoden alusta alkaen olen hoitanut opetustyöni ohella Tampereen kaupungin lukioiden
työsuojeluvaltuutetun tehtävää (3 päivää viikossa, nelivuotiskausi).

Toivonkin tukeasi, kun OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja valitaan 28. marraskuuta vuosikokouksessa Tampereella. Jokainen paikallisyhdistys voi lähettää jäsenmäärään suhteutetun määrän edustajia vuosikokoukseen. Ole yhteydessä omaan yhdistykseesi, jos koet, että haluat vaikuttaa puheenjohtajavaalin tulokseen.

Alla on vielä koontia blogeistani Blogi | OAJ Pirkanmaa ry
sivulla ja mielipidekirjoituksistani Aamulehteen. Kaikki mielipidekirjoitukset viimeisintä lukuun ottamatta ovat myös
blogeina luettavissa OAJ Pirkanmaan blogisivuilla. Osan näistä olen tehnyt alueasiamiesaikana yhteistyössä silloisen puheenjohtaja Matti Helimon kanssa. Yhden Aamulehden kirjoituksen olen tehnyt yhteistyössä silloisen varhaiskasvatuksen jaoksen puheenjohtaja Eija Kamppurin kanssa.

Vaaliterveisin,

Arto Kauppinen


Kuinka korjata oppimisen vajeet Tampereella? (Aamulehti 12.8.2021)

Päiväkotien ryhmäkokojen paisuminen vaikeuttaa opetustyön lisäksi myös työn johtamista (Aamulehti 21.3.2019
yhdessä Eija Kamppurin kanssa)

Suomen ja Euroopan huoli korkeimman koulutuksen investoinneista (Blogi 15.3.2019 yhdessä Matti Helimon kanssa)

Oppilaan tuki saatava toteutumaan käytännössä (Blogi 4.12.2018 yhdessä Matti Helimon kanssa)

Suomi menestyy investoimalla koulutukseen (Blogi 20.11.2018)

Mahdollisuus toisen asteen uudistuksille (Aamulehti 10.11.2017 yhdessä
Matti Helimon kanssa)

Koulutuksen kohtalo ratkaistaan kunnanvaltuustoissa (Blogi 14.4.2017)

Kuntavaalit 2017 - koulutuksen kohtalon vaalit (Blogi 25.8.2016)

Pirkanmaan yleissivistävät opettajat antoivat näkemyksensä työajan
pidennykselle (Blogi 10.4.2016)

Ryhmäkoon merkitys on aivan selviö (mielipidekirjoitus Matti Helimon
kanssa, marraskuu 2016, Aamulehti)

Tampereen Seudun
Ammatilliset Opettajat (TSAO) ry:n
ehdokas OAJ Pirkanmaan puheenjohtajaksi on Johanna
Toivanen
.

Johanna on toiminut
OAJ Pirkanmaan puheenjohtajana 1.9.2021 alkaen ja on erittäin motivoitunut
jatkamaan työtään. Hän arvostaa suuresti mahdollisuutta tehdä järjestötyötä opettajien keskuudessa ja hänellä on vahva palo kasvatuksen, koulutuksen ja
tutkimuksen yhteisten asioiden edistämiseen kaikilla tasoilla. Johanna on erittäin sitoutunut puheenjohtajan tehtävään, kasvettuaan siihen 1.
varapuheenjohtajan roolin kautta ja toimii tehtävässään sydämestään OAJ:läisten arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.

Johanna toimii Tampereen seudun ammattiopisto TREDU:ssa
ravintola- ja catering - alan lehtorina ja luottamusmiehenä. Hän on toiminut läpi työuransa voimakkaasti myös kehittämistyössä mm. työelämäpedagogiikka -mentorina ja valtakunnallisen Parasta Osaamista -verkostohankkeen Pirkanmaan projektipäällikkönä. Työssään hän on aktiivisesti tekemisissä Pirkanmaan elinkeinoelämän kanssa.

Järjestöuralla Johanna on toiminut reilun 20v ajan: yhteysopettajana, TSAO ry:n hallituksen jäsenenä, pitkäaikaisena sihteerinä, tiedottajana ja jäsenasioidenhoitajana. OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen toiminnassa Johanna on ollut sen perustamisesta saakka, toimien jaoksensa sihteerinä ja vuodesta 2015 alkaen OAO-YLL -jaoksen puheenjohtajana, OAJ Pirkanmaan 1. varapuheenjohtaja ja työvaliokunnan jäsenenä. Viimeiset 3 vuotta Johanna on toiminut OAJ:n valtakunnallisen yhdistyksen Ammatilliset Opettajat AO ry:n varapuheenjohtajana ja OAO:n hallituksen jäsenenä. Johanna on OAJ:n hallituksen varajäsen sekä Järjestö- ja viestintätoimikunnan jäsen ja toimikunnan varapuheenjohtaja toista kautta. Johanna tekee järjestötehtävissään erittäin aktiivisesti päivittäistä yhteistyötä OAJ:n toimiston kanssa.

Aktiivin vapaa-aika kuluu tehokkaasti yhdistystoiminnan eri tasoilla, niin alue-, paikallis-, valtakunnan- kuin opettajayhdistystasollakin. Vapaa-ajallaan Johanna ulkoilee, lukee ja matkailee. Johannan sielunmaisena on Kainuussa ja juuret Sotkamossa.

Johannalla on edellytykset tehtävän menestykselliseen hoitamiseen: kokemus ja varmuus tehtävän hoitamisessa, kehittävä työote, työkokemusta erilaisissa työtehtävissä opetusalalla ja monipuoliset verkostot. Hän on aktiivinen tekijä ammattiyhdistystoiminnassa
ja hänellä on tehtävään soveltuvat henkilökohtaiset ominaisuudet. Johannan työ OAJ Pirkanmaan puheenjohtajana luo yhdistykselle jatkuvuutta ja turvaa tuloksellisen hallitus- ja työvaliokuntatyöskentelyn, myös henkilömuutoksien tapahtuessa. Käytännön hallitustyöskentelyn kehittäminen ja luodut päivitetyt suunnitelmat vievät yhdistystä eteenpäin ja tarjoavat jäsenistölle ajantasaista edunvalvonta-,
koulutus- ja virkistystoimintaa. Entistä aktiivisempi ja tiiviimpi yhteistyö
paikallisyhdistysten kanssa sekä vahvempi vaikuttamistoiminta laaditun
vaikuttamissuunnitelman pohjalta konkretisoituvat tulevina vuosina. Johanna tietää ja näyttää toiminnallaan, että tavoitteet ja päämäärät saavutetaan hyvällä ja avoimella kaikkia jäsenryhmiä arvostavalla yhteistyöllä, positiivisella tekemisellä ja pitkäjänteisyydellä. Hän on tekijä ja toimija. Tehtävänsä hän hoitaa tinkimättömästi ja täydellä sydämellä. Verkostoituneena ja avarakatseisena moniosaajana Johanna on yhteistyökykyinen ja päätöksentekoon rakentavasti
tarttuva.

Oikeudenmukaisuuteen, kaikkia koulutusasteita ja -aloja arvostavaan kasvatus- ja opetusalan kehittämiseen ja tehtyihin päätöksiin sitoutunut tiimipelaaja OAJ Pirkanmaan puheenjohtajaksi!