PERJANTAIN BLOGI: YSI-JAOS

Perjantai 29.3.2024 klo 8.19 - Vesa Ratala

Tuoreita kuulumisia YSI-jaokselta

YSI-jaos toimii linkkinä paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä vieden tietoa ja ideoita kumpaankin suuntaa. Koulutuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa jaoksella on merkittävä rooli.

Jaos nostaa esille asioita, joihin paikallisyhdistyksen kannattaisi vaikuttaa ja reagoida nyt ja tulevaisuudessa. Tänä kevään esille on tullut esimerkiksi perusopetuksen lisätuntien sijoittaminen kunnissa.  Lisäävätkö lisätunnit oikeasti oppilaiden tuntimäärää vai poistavatko ne vain aikaisempia panostuksia? Paikallisyhdistysten erilaiset vaikuttamistavat ja -keinot ovat esillä useasti. Jaoksessa on keskusteltu erilaisista tavoista vaikuttaa tehokkaasti kunnan päättäjiin ja jaettu niitä toisille, olipa kyseessä sitten lautakuntatapaaminen, kummipäättäjä-idea tai viestinnän toteuttaminen somessa ja muualla.

Monet jaoksessa esille nousseista asioista näkyvät OAJ Pirkanmaan järjestämissä koulutuksissa. Koulutusta on ollut viime aikoina runsaasti ja monenlaista, pelkästään ysiläisille tarkoitettua ja myös kaikille opettajaryhmille yhteisiä.

Joku Roti -koulutuksessa tuli esille oman työajan rajaaminen ja seuraaminen. Illan aikana käytiin läpi mm. luokanvalvojan työtä, tuen papereiden täyttämistä, YS-aikaa ja näiden vaikutusta työssä jaksamiseen.  Kouluttaja, OAJ:n työmarkkinaedunvalvonnan erityisasiantuntija Tomi Törrönen korosti YS-ajan suunnittelua ja sen seuraamista. Työn rajaamisella voidaan vaikuttaa työssä jaksamiseen, jonka heikkenemisestä on tullut huolestuttavia viestejä eri puolilta Pirkanmaata. 

Ovtes-illassa pääluottamusmiehet Hannu Kujanpää ja Heikki Tanskanen jakoivat Joku Roti -hengessä tietoa työehdoista ja TVA-järjestelmistä eri kunnissa.

Joku Roti -hengessä jatkettiin myös OAJ:n erityisasiantuntija Sari Jokisen pitämässä Erityisopetuksen ajankohtaiset asiat perus- ja lukiokoulutuksessa -koulutuksessa. Esille tulivat niin erityisopetuksen tämänhetkiset säännökset ja niiden mukaiset käytänteet, kuin näkymät tuleviin muutoksiin.

Perinteisesti on pidetty sekä valmistuville opettajille että eläkkeelle kohta siirtyville omat koulutusillat. Suosituissa eläkeinfoissa tuodaan tietoa eläkkeelle siirtymisestä, eläkkeen määräytymisestä ja työn osa-aikaistamisesta. Valmistuville opettajille kerrotaan OAJ:sta ja työelämän ajankohtaisista asioista.

Loppukevään aikana on tulossa vielä monenlaista koulutusta. Huhtikuussa on yhdistysten tiedotuksesta vastaaville Vauhtia viestintään – työkaluja yhdistysten tiedottajille -koulutus. Huhtikuussa varaudutaan myös kuntien säästösuunnitelmiin YT- ja muutosneuvotteluihin valmistautuminen -koulutuksella. Toukokuussa ysiläiset jäsenet voivat esittää kysymyksiä suoraan luottamusmiehille Kysy luottamusmieheltä -tilaisuudessa. OAJ Pirkanmaan koulutuskalenteria kannattaa seurata ja osallistua koulutuksiin.

Koulutuskalenterin suunnittelu ja täydentäminen on esillä jokaisessa jaoksen kokouksessa jollakin tavalla. Koulutusideat tulevat jaoksen jäseniltä ja yhdistyksiltä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhdistysten toimijoiden yhteystiedot OAJ:n rekistereissä ovat ajan tasalla.

YSI-jaokselle kuuluu myös ns. hallinnollisia tehtäviä. Tänä keväänä olemme nimenneet pirkanmaalaisten YSI-opettajien neuvottelijan OAJ:n hallituksen vaalia valmistelevaan toimikuntaa. Samoin YSI-jaos tekee neuvottelijan käyttöön pohjanehdotuksen toimikuntien valintaan.

Toivomme näkevämme sinut OAJ Pirkanmaan tapahtumisissa ja koulutuksissa!

Vesa Ratala

Avainsanat: OAJ, OAJ Pirkanmaa, YSI, YSI -jaos, blogi

PERJANTAIN BLOGI - YSI JAOS

Perjantai 27.10.2023 klo 7.22 - Vesa Ratala

PERJANTAIN BLOGI - YSI-JAOS

Onko tekoäly OAJ:n linjoilla työhyvinvoinnissa?

Viime keväänä YSI-jaoksen blogissa Jaana Vallius ja Jouni Kaipainen käsittelivät työhyvinvointiasioita. Tässä blogissa jatkan saman aiheen parissa yhdessä tekoälyn kanssa. Annoin tekoälylle (ChatGPT) tehtäväksi kirjoittaa blogi aiheesta: Mikä auttaa jaksamaan opettajan työssä? Tekoälyn teksti on lainausmerkeissä ja omat kommenttini on kirjoitettu perään ilman lainausmerkkejä.

Mikä auttaa jaksamaan opettajan työssä?

”Opettajan työ on vaativa ja samalla palkitseva ammatti, joka vaatii paljon energiaa ja sitoutumista. Jaksaminen on opettajan työssä erityisen tärkeää, jotta voi tarjota oppilailleen parhaan mahdollisen opetuksen ja tuen. Tässä blogissa tarkastellaan joitakin avaintekijöitä, jotka auttavat opettajia jaksamaan työssään.”

OAJ:kin on nostanut strategiassaan jäsentemme työhyvinvoinnin edistämisen keskeiseen asemaan.


”1. INTOHIMO OPETTAMISTA KOHTAAN
Opettajan työ on paljon muutakin kuin pelkästään tiedon jakamista. Se vaatii intohimoa ja rakkautta oppimiseen ja opettamiseen. Opettajat, jotka ovat todella innostuneita työstään, löytävät voimaa ja iloa siitä, mitä he tekevät.”

Nykyään opettajan työkuvan laajeneminen aiheuttaa myös uhkan työuupumuksesta. OAJ onkin aloittanut Joku Roti -kampanjan, jolla pyritään mm. auttamaan opettajia rajaamaan työtään. Siinä yhtenä työvälineenä voi käyttää OAJ:n Vipu-sovellusta, joka löytyy OAJ:n jäsensivuilta. Sivuille on julkaistu myös eri opettajaryhmille jäsenen sopimusopas.

”2. AMMATTIKASVATUS JA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Opettajat hyötyvät jatkuvasta ammatillisesta kehittymisestä. Osallistuminen koulutuksiin, seminaareihin ja verkostoituminen muiden opettajien kanssa auttaa pitämään osaamisen ajan tasalla. Kun opettaja tuntee olevansa pätevä ja tietää, että hänellä on tarvittavat työkalut opetuksensa toteuttamiseen, jaksaminen lisääntyy.”

OAJ on tuonut esille opettajien suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen merkitystä niin opetuksen laadun kuin opettajien jaksamisen kannalta.

”3. TYÖN JA VAPAA-AJAN TASAPAINO
Opettajan työ voi olla hyvin vaativaa ja aikaa vievää, mutta on tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnistaan. Riittävä lepo ja vapaa-aika ovat avainasemassa jaksamisen kannalta. Opettajien tulisi pyrkiä asettamaan selkeät rajat työn ja vapaa-ajan välille.”

Tämä kappalehan on kuin suoraan Joku Roti -kampanjan johdantolauseista.

”4. TUKIVERKOSTO
Opettajan ei tarvitse kantaa kaikkea vastuuta yksin. Tukiverkosto, kuten kollegat, esimiehet ja mentorit, voivat tarjota tukea vaikeissa tilanteissa ja auttaa ratkaisemaan ongelmia. Myös oppilaiden vanhemmat voivat olla arvokas tuki.”

Opetusalan ammattijärjestö on esittänyt, että jokaiselle uudelle opettajalle pitää saada lakiin kirjattu oikeus ja velvollisuus kaksivuotiseen mentorointiin työajalla. OAJ on myöskin tuonut esille esihenkilöiden työn rajaamisen, kehittämisen ja perustehtäviin keskittymisen tärkeyden. Samoin on korostettu kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitystä.

”5. ITSESTÄÄN HUOLEHTIMINEN
Fyysinen ja henkinen hyvinvointi ovat avainasemassa jaksamisen kannalta. Säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio ja stressinhallintakeinot voivat auttaa pitämään energiatasot korkealla. Myös itsetuntemuksen ja omien tunteiden käsittelyn harjoittelu voi olla hyödyllistä.”

Tästäkin voi olla samaa mieltä. OAJ:n sivuilta löytyy mm. vinkkejä, joilla jokainen voi osaltaan parantaa työyhteisönsä vuorovaikutusta (Työhyvinvoinnin ABC).

”6. OPISKELIJOIDEN ONNISTUMISTEN JUHLIMINEN
Opettajan työssä on monia haasteita, mutta myös paljon iloa. Kun opettaja näkee oppilaidensa onnistuvan ja kehittyvän, se tuo valtavaa tyydytystä ja kannustusta. Muistamalla juhlistaa oppilaiden saavutuksia, opettaja voi ylläpitää motivaatiotaan ja jaksamistaan.”

Eli välillä voi kehua itseään ja muistaa, että kuuluu Maailman parhaat opettajat -ryhmään.

”Kaiken kaikkiaan opettajan työ on antoisaa, mutta se vaatii paljon omistautumista ja huolenpitoa omasta hyvinvoinnista. Jaksaminen opettajan työssä on mahdollista, kun otetaan huomioon nämä avaintekijät ja pyritään tasapainottamaan ammatilliset velvollisuudet ja henkilökohtainen hyvinvointi. Opettajat, jotka pitävät huolta itsestään ja omasta intohimostaan opettamista kohtaan, voivat olla pitkäaikaisia ja vaikuttavia kasvattajia tuleville sukupolville.”

Aika hyvin tekoäly on OAJ:n kanssa samoilla linjoilla. Jos et ole vielä käynyt tutustumassa OAJ:n Joku Roti -kampanjan sivuihin, käy tutustumassa ja ota samalla Vipu-sovellus käyttöön.

Vesa Ratala
OAJ Pirkanmaan Ysi-jaoksen puheenjohtaja

Avainsanat: OAJ, OAJ Pirkanmaa, tekoäly, blogi, YSI-jaos, työhyvinvointi

PERJANTAIN BLOGI: YSI - Työhyvinvoinnin ytimessä: Mitä kuuluu?

Perjantai 2.6.2023 klo 22.11 - Jaana Vallius, Jouni Kaipainen

Työhyvinvoinnin ytimessä: Mitä kuuluu?

Jaana Vallius ja Jouni Kaipainen

Arkisten touhujen keskellä Ylen uutislähetyksestä kantautuu uutistoimittaja Matti Röngän lohduttomilta kuulostavat sanat: ”Opettajista ja muista kasvatusalan ammattilaisista on pula. He uupuvat työssään. Alaa tuntuu uhkaavan samanlainen tekijäkato kuin hoivapuolella.”

Opettajataustaisen kuulijan selkäpiitä karmii: tähän on tultu, valitettavasti.

Opettajien työhyvinvoinnista on viime aikoina keskusteltu monissa medioissa hyvin vilkkaasti. Eri asteiden opettajien työssä jaksaminen ja työkuorman kohtuuttomuus ovat nousseet suureksi valtakunnalliseksi puheenaiheeksi. Tilanne ei kuitenkaan ole uusi, sillä kentältä on jo vuosien ajan kaikunut ääniä, joita ei opettajien omien sanojen mukaan ole aiemmin otettu vakavasti. OAJ:n tekemien kyselyiden mukaan jopa 60 prosenttia opettajista harkitsee alanvaihtoa, moni on sen jo tehnytkin. Helmikuussa 2022 julkaistu OAJ:n opetusalan työolobarometri kertoi myös karua kieltään: opetusalan henkilöstön kokemukset työoloista ovat heikentyneet entisestään.

Eräässä opetus- ja kasvatusalan someryhmässä opettajia pyydettiin ilmiantamaan sellaisia työpaikkoja, joissa ilmiantaja on kokenut työskentelynsä positiiviseksi. Ketjun ilmiannoissa kärkipaikalle nousi hyvä työyhteisö, tämän jälkeen tasaveroisina tekijöinä olivat sekä esihenkilötyö että riittävät resurssit.

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on työturvallisuuden osalta yleinen huolehtimisvelvoite. Työnantajan on jatkuvasti tarkkailtava työympäristöä, työyhteisön tilaa ja työtapojen turvallisuutta. Työnantajan on myös tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta puolestaan antaa selkeät raamit sille, että työsuojelun yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutusta sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työpaikan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Muita tärkeitä työhyvinvoinnin osatekijöitä ovat työntekijältä löytyvät omat hyvinvointitaidot kuten resilienssi, itsensä johtaminen (self -management), stressinsietokyky, joustavuus, epävarmuudensietokyky ja empatia. Muun muassa koronapandemiasta johtuen työntekijöiden omia työhyvinvointitaitoja korostetaan työelämässä ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että työhyvinvointi on monelta osin joukkuelaji, jossa kultamitaliin vaadittavaa kuntoa sekä tarvitaan että testataan jokaisena työpäivänä.

Palautuminen on tärkeä osa työhyvinvointia. Perinteisesti palautumista on pidetty toimintana, joka tapahtuu työpäivän jälkeen vapaa-ajalla. Palautuminen on myös hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttaa moni tekijä. Työstä aiheutuvan fyysisen, psyko -sosiaalisen ja kognitiivisen kuorman tulisi kuitenkin olla sillä tasolla, että palautumista tapahtuu myös työpäivän aikana. Tätä kannattaakin miettiä vakavasti: löytyykö työpäiväsi lomasta hetkiä, joissa koet jonkinasteista sekä fyysistä että psyykkistä palautumista?

Iästä riippumatta jokainen ihminen kaipaa arvostuksen ja huomioiduksi tulemisen tunnetta. Työsuojelun yhteistoiminta ei ole mikään uusi juttu eikä varsinkaan mitään rakettitiedettä: kiireen lomassa kollegan luokse kannattaa pysähtyä hetkeksi ja kysyä ”Mitä kuuluu?” tai ”Kuinka voit?” Nämä, oikeastaan itsestään selviltä tuntuvat työpäivän smalltalkin aloittajat, luovat perustavaa laatua olevaa työhyvinvointia. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme!

 

Jaana Vallius

luokanopettaja

Tampereen perusopetuksen 2. varatyösuojeluvaltuutettu

 

Jouni Kaipainen

luokanopettaja

teknisen työn aineenopettaja

Tampereen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu

Avainsanat: OAJ, OAJ Pirkanmaa, YSI, YSI -jaos, blogi, työhyvinvointi

Ysi -jaos toimii - tule mukaan!

Perjantai 21.10.2022 klo 8.44 - Vesa Ratala

Hei,

olen Vesa Ratala OAJ Pirkanmaan yleissivistävien (YSI) opettajien jaoksen puheenjohtaja. Jaokseen kuuluu 14 jäsentä ja puheenjohtaja. Jäsenet ovat ympäri Pirkanmaata ja edustavat eri ysiläisiä opettajaryhmiä. Jaoksen toimikausi on kaksi vuotta ja nyt on aika, jolloin haetaan toimijoita vuosiksi 2023-24.

Jos olet kiinnostunut toimimaan YSI-jaoksessa, niin lähde rohkeasti mukaan! Paikallisyhdistyksille tulleessa tiedotteessa on tarkemmat ohjeet Ysi-jaoksen jäseneksi ilmoittautumisesta.

Jaoksen keskeisenä tehtävänä on toimia tiedonvälittäjänä paikallisyhdistysten ja alueyhdistyksen välillä.  Tämän takia jaoksen kokouksiin kutsutaan 14 jäsenen lisäksi aina myös Pirkanmaan ysiläiset valtuutetut ja alueyhdistyksen puheenjohtaja sekä alueasiamies. Kokouskutsut ja muistiot lähetetään myös paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja pääluottamusmiehille. Näin varmistetaan tiedon kulku. Kokouksissa on käsitelty monipuolisesti erilaisia asioita mm. alueen kuntien käytänteitä ja ongelmia, vaaliasioita, työhyvinvointia, seudullista oppimateriaalia, etäopetusta, sopimusten noudattamista, YS-aikaa ja nuorten opettajien asioita.

Jaosten jäsenet välittävät kuntien kuulumisia. Tietoja kootaan myös puheenjohtajilta ja luottamusmiehiltä. Kuntakuulumiset viedään OAJ Pirkanmaan hallituksen tietoon.

Viime aikoina kokoukset on pidetty hybridikokouksina, mikä on mahdollistanut kokouksiin osallistumisen helpommin.  

Tiedonvälityksen lisäksi Ysi-jaos ideoi ja järjestää koulutusta ysiläisille opettajille ja yhteistyössä muiden jaosten kanssa myös kaikille operyhmille. Koulutuksia on ollut mm. työhyvinvoinnista, eläkkeistä, viestinnästä, oppivelvollisuuden pidentämisestä ja opettajan oikeuksista.

Kannustankin kaikkia kiinnostuneita tulemaan mukaan alueyhdistyksen toimintaan ja tekemään OAJ Pirkanmaan toiminnasta vieläkin parempaa.

 

Vesa Ratala

YSI-jaoksen puheenjohtaja

OAJ Pirkanmaa

signal-2022-09-13-17-55-14-039.jpg

Avainsanat: OAJ, OAJ Pirkanmaa, YSI, YSI -jaos, blogi