Ammattiyhdistystoiminta kannattaa!

Perjantai 23.9.2022 - Eija Kamppuri, puheenjohtaja VOL-jaos, OAJ Pirkanmaa


Aloitin luottamusmiehenä Tampereen kaupungilla varhaiskasvatuksessa 19.10.2009 ns. pystymetsästä. Olin Pohjois-Hämeen lastentarhanopettajien jäsen ja osallistuin silloin tällöin jäsentilaisuuksiin. Ammattiyhdistysaktiiviksi minua ei voinut mitenkään kuvata. Olin ns. rivijäsen.

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys aloitti toimintansa elokuussa 2010. Tulin heti mukaan niin hallituksen kuin varhaiskasvatuksen opettajien jaokseen (silloin LTOL-jaos) sihteeriksi. Samoihin aikoihin aloitin myös OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen hallituksessa. Olin aika noviisi. Ainakin kaksi vuotta meni siihen, että opin millaisia asioita minkäkin tason kokouksessa kannattaa tuoda esille.

Näiden kolmentoista vuoden aikana olen saanut olla mukana monessa. Olen saanut oppia paljon. Olen tavannut päättäjiä niin kunnan tasolla kuin kansanedustajia, vaikutettu on monin tavoin. Olen oppinut keskustelemaan, perustelemaan ja neuvottelemaan. Kokousten vetäminen on tullut tutuksi ja toimeen tarttuminen on tullut helpoksi. Yhteyksiä olen saanut luotua moneen erilaiseen organisaatioon ja yhteisöön. Minut tunnetaan. Minuun otetaan yhteyttä Pirkanmaan eri kunnista. Toiminta alueyhdistyksessä on antanut minulle kovin paljon. Olen siitä kaikesta kiitollinen.

Kannatan rotaatiota. Mielestäni on hyvä vaihtaa välillä tekijöitä. Olin ensin kuusi vuotta VOL-jaoksen sihteerinä ja sitten kuusi vuotta puheenjohtajana ollen samalla myös alueyhdistyksen varapuheenjohtaja. Nyt on uusien tuulien aika. Minun on aika astua hetkeksi syrjään ja antaa mahdollisuus uusille ideoille. Kuka onkaan uusi VOL-jaoksen puheenjohtaja, sitä ei tiedä vielä kukaan. Jaos valitsee hänet keskuudestaan vuoden 2023 ensimmäisessä kokouksessa. Siihen saakka minä hoidan tehtävää.

Kannustankin OAJ Pirkanmaan jäseniä olemaan aktiivisia oman operyhmän toiminnoissa. Nyt haetaan jäseniä kaikkiin OAJ Pirkanmaan jaoksiin ja hallitukseen seuraavalle toimikaudelle. Ole yhteydessä omaan paikallisyhdistykseesi ja ota kiinnostuksesi siellä puheeksi tai keskustele asiasta sellaisen kollegasi kanssa, jonka arvelet olevat hyvä toimija alueyhdistyksen toimintaan mukaan. Kannusta häntä mukaan. Paikallisyhdistykset ovat saamassa ohjeet siitä, miten ilmoittaa ehdokkaita jaoksiin ja hallitukseen.

OAJ Pirkanmaa on vahva toimija ja valtakunnallisestikin todettu hyväksi alueyhdistykseksi, joka pitää huolta jäsenistään. Hyvässä joukossa on hyvä toimia. Tulkaa mukaan varmistamaan, että jatkossakin toiminta on hyvää.

Vaikka nyt jätänkin hetkeksi taakseni aktiivisen toiminnan alueyhdistyksessä, niin en sieltä kokonaan jää pois, vaikka hieman haikein mielin jo nyt olen. Ei ole helppoa jäädä pois mielekkäästä ja tarkoituksen mukaisesta toiminnasta. OAJ:n valtuutettuna ja OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsenenä sekä VOL:n hallituksen jäsenenä saan edelleen jatkossakin toiminnassa mukana. Tulen tilaisuuksiin ja kokouksiin kertomaan kuulumisia valtakunnan tasolta ja kuulemaan pirkanmaalaisten ajatuksia vietäväksi eteenpäin OAJ:n organisaatiossa.

Näemmehän vuosikokouksessa 28.11.2022 😊

Eija Kamppuri,

puheenjohtaja VOL-jaos,

OAJ Pirkanmaa

Posiolla_2019.jpg